Senioren willen meer voorlichting over voeding

De helft van de Nederlandse senioren heeft behoefte aan extra informatie over het onderwerp voeding en ouder worden. En dit lijkt zich snel terug te kunnen verdienen, want 70% van de Nederlandse senioren is van mening dat gezonde voeding het geneesmiddelengebruik van ouderen kan terugdringen en 60 % denkt dat het verbeteren van voeding leidt tot een aanzienlijke vermindering van de zorgkosten (65%). Dit blijkt uit onderzoek dat de Unie KBO heeft laten verrichten onder 750 Nederlandse 65-plussers.

Minder dan de helft van alle senioren past de schijf van vijf toe bij de samenstelling van hun maaltijden. 68% zegt de schijf van vijf te kennen, maar de parate kennis laat te wensen over. Zo is slechts 29% ervan op de hoogte dat de categorie ‘drank en vloeibare voedingsproducten’ niet tot de schijf van vijf behoort. Verder gebruikt slechts 34% van de groep senioren die nooit in de zon zit vitamine D. 13% van alle senioren drinkt te veel alcohol en vrijwel allen gebruiken tussendoortjes, gemiddeld twee keer per dag. Een kwart van de Nederlandse senioren eet vrijwel altijd alleen. En 53 % van de ondervraagde senioren heeft overgewicht.

Eerstelijnsgezondheidszorg en voeding
17% van de huisartsen geeft wel eens advies op het gebied van voeding, het meest in relatie tot de ziekte van de patiënt zoals diabetes, een hoge cholesterolspiegel, hoge bloeddruk, reuma en botontkalking. Het advies richt zich echter nauwelijks of niet op preventie van aandoeningen die gerelateerd zijn aan foutieve voedingspatronen.

Senioren op gezond gewicht
De Unie KBO neemt de wens van de senioren ter harte en gaat zich richten op adequate voorlichting om senioren op gezond gewicht te krijgen. Met tal van activiteiten wordt getracht over- en ondergewicht bij ouderen tegen te gaan. De aftrap van het voorlichtingsprogramma vindt plaats op woensdag 25 september aanstaande bij de Noordelijke KBO’s in Joure. Prof. dr. Andrea Maier, internist ouderengeneeskunde aan het VU medisch centrum verzorgt een presentatie over de relatie tussen voeding en verouderingsprocessen en de wijze waarop voeding ouderdomsklachten kan voorkomen.

Schijf van grijs
De Unie KBO pleit voor een betere informatievoorziening over voeding en ouderen. Zo dient de schijf van vijf zich toe te spitsen op de doelgroep ouderen, waardoor er een schijf van grijs ontstaat. Ook voert de Unie KBO een lobby om aan te tonen dat preventie bij ouderen wel degelijk gezondheidswinst oplevert. Gezondheidspreventie voor 65-plussers ontbreekt echter volledig op de politieke agenda, zoals onlangs weer bleek bij de presentatie van het Nationaal Programma Preventie.

Zelftest Lyme uniek in Nederland

In Nederland worden elk jaar ruim 1 miljoen mensen gebeten door een teek. Als je door een teek gebeten bent, wil je snel weten of je de ziekte van Lyme hebt. Het is voor een huisarts alleen niet gemakkelijk om een diagnose te stellen. Vaak gaat hij af op het al dan niet ontstaan van een rode kring. Vijftig procent van de Lymepatiënten krijgt echter helemaal geen rode kring. Een nieuwe zelftest voor consumenten moet uitkomst bieden. Hiermee kan de consument twee tot vier weken na een tekenbeet zien of er een besmetting is.

Problemen rondom diagnose Lyme

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen mensen door een teek gebeten, blijkt uit studie van het RIVM. De kans op een besmette teek is in Nederland 23 procent, ongeveer twee keer zoveel als in het buitenland. Het aantal gevallen van de ziekte van Lyme is in de afgelopen 15 jaar bijna verviervoudigd. Volgens het RIVM vormt de ziekte van Lyme in toenemende mate een gezondheidsprobleem in Nederland.

Als je door een teek gebeten bent, wil je snel weten of je de ziekte van Lyme hebt. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig. Instanties, zoals het RIVM en Tekenradar.nl, wijzen met name op het verschijnen van een rode kring op de huid of andere ernstige klachten als signaal om naar de huisarts te gaan. En ook de huisarts let, volgens het officiële protocol (de CBO-richtlijn) vaak op het verschijnen van de rode kring (EM oftewel erythema migrans). Maar volgens onder meer de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten krijgt slechts de helft van de patiënten een dergelijke huiduitslag. Als de ziekte niet opgemerkt wordt, kan deze overgaan naar een volgende fase. Dan kunnen neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan.

Eerste zelftest die niet de teek, maar bloed patiënt onderzoekt

Easy Home Test presenteert de Lyme – Tekenbeet test die consumenten snel duidelijkheid kan geven bij een tekenbeet. Op dit moment zijn er al tests op de markt, maar deze kunnen alleen uitgevoerd worden op de teek die de patiënt heeft gebeten. De praktijk wijst uit dat maar weinig mensen er aan denken de teek te bewaren. Easy Home Test introduceert de eerste thuistest in Nederland die het eigen bloed test. De test meet de antistoffen (IgM) die het lichaam snel na de besmetting aanmaakt. Onderzoek wijst uit dat de test net zo betrouwbaar is als een test bij de dokter en dat consumenten zonder professionele kennis, dezelfde testuitslagen krijgen als wanneer een professional de test uitvoert.

Daarnaast kan de test in alle privacy thuis worden uitgevoerd en na 10 minuten is de uitslag af te lezen en weet men of men al dan niet besmet is.
Easy Home Test raadt consumenten aan om zeker bij klachten na een tekenbeet of bij het verschijnen van een rode kring (EM) naar de huisarts te gaan. De Easy Home Test Lyme – Tekenbeet is verkrijgbaar bij de betere adviesdrogist en apotheek.

Teken preventietips

Naar verwachting krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met de ziekte van Lyme. Het is dus van groot belang om elkaar regelmatig te checken op teken en tijdig een zelftest te doen. Ook kun je tekenbeten voorkomen. De meeste besmettingen vonden ook vorig jaar weer plaats tijdens het wandelen, tuinieren en buitenspelen. Blijf tijdens het wandelen op de paden, draag goed aansluitende kleding en controleer elkaar aan het eind van de dag op teken. Als je gebeten bent, verwijder de teek dan zo snel mogelijk en het liefst met een passend hulpmiddel als een tekenpincet. Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur, dit verhoogt de kans op besmetting. Desinfecteer het wondje met alcohol of jodium en noteer de datum waarop je gebeten bent.

Negen verschillende testen

Een Easy Home Test is er niet alleen voor de ziekte van Lyme. Het totale assortiment bestaat uit negen zelftesten. Zo kunnen mensen zelf hun cholesterol of bloedgroep testen en nagaan of ze een allergie hebben, maar kunnen zij ook te weten komen of ze een blaasontsteking, pfeiffer, syfilis of candida hebben. Alle testen hebben een hoge betrouwbaarheid en bevatten een bijsluiter die stap voor stap uitlegt hoe de test is uit te voeren.

Jong geleerd, oud gedanst

In januari en februari 2013 start Introdans Interactie het vervolg op de unieke, actieve lessenserie voor dansliefhebbers van 55+: Jong geleerd, oud gedanst. Er zijn twee series: Jong geleerd oud gedanst I en Jong geleerd, oud gedanst II. In beide staan de boeiende wereld en het repertoire van het topdansgezelschap Introdans centraal. Tijdens deel I ligt de nadruk op achtergrond en theorie van de dansgeschiedenis; bij deel II staat zelf dansen centraal.

Jong geleerd, oud gedanst I

In januari 2013 start Jong geleerd, oud gedanst I; een cursus van vier ochtenden in de studio’s van Introdans die elk drie uur duren. Deelnemers krijgen een kijkje achter de schermen en verdiepen zich in de danskunst en in het maakproces van een dansproductie: van dansmaker tot danser. Hierna gaan deelnemers zelf aan de slag met een van de Interactiedocenten. Deze editie staat in het teken van het komende Introdans programma MODERNE MEISJES. Een gesprek met dansers, repetitoren en een actieve dansworkshop zijn vaste onderdelen.

Data: wo 16 januari, wo 23 januari, wo 30 januari en wo 6 februari 2013, van 10.00 – 13.00
(Bij extra aanmeldingen komt er evt. een tweede groep voor in de middag)
Locatie: Introdans, Vijfzinnenstraat 82, 6811 LN, Arnhem
Prijs: €95,- Arnhem Card houders ontvangen 50% korting, Goede Vrienden 10%, Royale Vrienden 20%.

Jong geleerd, oud gedanst II

Een actieve cursusreeks van vier danslessen, op maat gesneden voor 55+ers en geschikt voor alle niveaus. In tegenstelling tot Jong geleerd, oud gedanst I wordt in deze serie bijna geen theorie behandeld; In Jong geleerd, oud gedanst II ligt de nadruk op het fysiek ervaren van dans. Er wordt vier weken lang gewerkt aan een choreografie. Choreografe Lucinda Childs staat centraal. Dit maakt de cursus tot een echte Introdanservaring. Ook hier geldt: danservaring is niet vereist, wel een gezond en fit lichaam!

Data: wo 20 februari, wo 27 februari, wo 6 maart en wo 30 maart 2012, van 10.00-11.30 uur
Locatie: Introdans, Vijfzinnenstraat 82, 6811LN, Arnhem
Prijs: €75,- Arnhem Card houders ontvangen 50% korting, Goede Vrienden 10%, Royale Vrienden 20%.

Voor beide reeksen is geen danservaring vereist.
Aanmelden via interactie@introdans.nl of telefonisch: 026-351 21 11 (Annemieke Vervoort)

Introdans danst als nooit te voren

Sinds 1971 is Introdans uitgegroeid tot een topdansgezelschap. Met een gezonde ambitie blijft het gezelschap trouw aan zijn missie om de danskunst op hoog niveau te presenteren voor een breed publiek. Vanaf 2009 is Introdans onderdeel van de basisinfrastructuur van het ministerie van OCW. De twee dansersensembles tonen met de Canon van IntrodansTM een gevarieerd en aantrekkelijk modern balletrepertoire. Als stadsgezelschap van Arnhem danst het gezelschap in de Nederlandse theaters en reist wereldwijd: beide ensembles zijn veelvuldig te gast op internationale podia. H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden is Beschermvrouwe van Introdans.

 

Weinig animo voor doorwerken

Doorwerken tot 67, dat ziet slechts 20% van de 50 plussers zitten.

Uit een enquete onder 5400 50 plussers door EenVandaag blijkt dat slechts 1 op de 5 zichzelf ziet doorwerken tot zijn 67ste. De rest denkt dat ze voor die tijd al met pre pensioen zijn. 46% van de deelnemers denkt dat hun huidige werkgever ze niet tot hun 67ste in dient wil houden. Werkgever blijven ook geen leeftijdsbewust personeelsbeleid te hanteren, althans dat vindt 66%