Alternatief Medicijn voor de Overgang

Er is een alternatief voor de combinatiehormoontherapie voor vrouwen met overgangsklachten. Een internationaal panel van deskundigen is tot de conclusie gekomen dat het middel tibolon (merknaam Livial) op basis van de huidige kennis de voorkeur geniet boven de combinatietherapie met hormonen (oestrogenen en progestogenen).

In augustus 2003 bleek dat deze combinatietherapie onder meer de kans op borstkanker vergroot. Sindsdien geldt de aanbeveling om de hormonen slechts in minimale dosis en zo kort mogelijk voor te schrijven. Maar volgens gynaecoloog professor P. Kenemans van het VU medisch centrum is tibolon bij het opstellen van dat advies niet serieus als alternatief bekeken. Het deskundigenpanel waar Kenemans voorzitter van was, heeft dat nu wel gedaan. Hoewel er minder onderzoek is gedaan naar tibolon, zijn de deskundigen van mening dat het middel effectief is en minder bijwerkingen heeft dan de combinatietherapie.

Vrouwen hebben minder last van bloedverlies en borsten worden minder gespannen (waardoor een mammografie minder pijnlijk is). Bovendien heeft het middel niet, zoals de combinatietherapie een effect waardoor mammografie minder goed te beoordelen is. Kenemans en zijn collega’s hebben de conclusies opgenomen in richtlijnen die deze week verschijnen in het wetenschappelijk tijdschrift Maturitas. De professor gaat ze in Nederland bepleiten bij zijn eigen beroepsvereniging. Op dit moment lopen er wereldwijd nog twee grote studies van ongeveer 3000 mensen per studie en nog een aantal kleinere onderzoeken naar eventuele bijwerkingen van tibolon


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *