Nationaal Grieponderzoek

Minder dan de helft van de Nederlanders weet hoe besmetting te voorkomen

  • Nederland onderschat de ernstige gevolgen die griep kan hebben 93% van de Nederlanders weet niet dat jaarlijks tussen de 1000 en 2000 mensen overlijden aan de gevolgen van de ziekte
  • Ook wordt griep regelmatig verward met een onschuldige verkoudheid 27% van de Nederlanders zegt het afgelopen jaar griep te hebben gehad terwijl officieel maar 10% van de bevolking besmet was met het influenzavirus. Dat blijkt uit het Nationale Grieponderzoek van Roche, uitgevoerd door onderzoeksbureau Flycatcher (voortgekomen uit de Universiteit van Maastricht)
  • Kennis over griep verontrustend 74% van de bevolking denkt dat er ieder jaar minder dan 500 mensen sterven aan de gevolgen van de ziekte. En gevraagd naar de symptomen gelooft 51% van de Nederlanders dat een loopneus bij griep hoort terwijl dit nu juist typerend is voor een verkoudheid. Ook weet 80% van de bevolking niet dat binnen een paar uur heel ziek worden alleen kenmerkend is voor de griep.  Arts-viroloog Charles Boucher (UMC Utrecht): ”Nederland heeft onvoldoende kennis over griep en dat is verontrustend. Griep kan ernstige, zelfs dodelijke gevolgen hebben. Het is dus belangrijk echte griep te herkennen.”
  • Onwetendheid over voorkomen besmetting Hoe besmetting met het griepvirus is te voorkomen is ook maar bij weinig mensen bekend.  45% van de Nederlanders is ervan overtuigd dat gezond eten en het slikken van vitaminepillen voldoende bescherming biedt.  Ook is 49% ervan overtuigd dat men door een goede ventilatie griep kunt ontlopen terwijl deze maatregel bij lange na niet afdoende is.  Dat het vermijden van besmette personen de beste manier is om besmetting te voorkomen weet 46% van de bevolking
  • Risico En hoewel een goede gezondheid de kans op griep kleiner maakt, is dit voor mensen met een verhoogd risico onvoldoende.  Voor ruim 3,5 miljoen Nederlanders is de ziekte extra gevaarlijk. Zij lopen een grotere kans op complicaties, een behandeling in het ziekenhuis of zelfs op overlijden. Extra risico lopen mensen die ouder zijn dan 65 jaar, een hartaandoening, astma, COPD of diabetes (suikerziekte) hebben. Ook voor mensen met een chronische nierziekte of een verminderde weerstand kan griep extra gevaarlijk zijn
  • Liever een pijnstiller dan naar de huisarts 78% van de Nederlanders neemt geen contact op met de huisarts als ze vermoeden griep te hebben. 60% van de mensen neemt een “paracetamolletje” om erger te voorkomen. 28% denkt dat een antibioticumkuur de oplossing is terwijl dit alleen werkt tegen infecties veroorzaakt door bacteriën, niet door een virus. Onder de dekens en uitzweten wordt door 77% van de bevolking nog steeds gezien als de beste remedie om snel te herstellen
  • Virusremmers De griepprik wordt door 84% van de ondervraagden gezien als de maatregel om griep te voorkomen. Tegelijkertijd gelooft 40% van de mensen dat vaccinatie de kans op griep slechts met de helft of minder verkleint. 72% van de Nederlanders is er niet van op de hoogte dat antivirale middelen de complicaties van griep kunnen voorkomen, op het moment dat de ziekte eenmaal heeft toegeslagen.

Arts-viroloog Boucher: ‘De conclusies uit het Nationaal Grieponderzoek vormen een serieus signaal. Echte griep is lang niet zo onschuldig als men aanneemt. Het is belangrijk dat mensen voor wie echte griep een risico vormt, zorgen voor een goede bescherming’


4 thoughts on “Nationaal Grieponderzoek

  1. Interessant artikel. Nu begrijp ik ook waarom ouderen geadviseerd worden om een griepprik te halen. Straks maar een extra kiwi eten om mijn weerstand te verhogen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *