Oudere heeft Vitamine B12 nodig

Eén op de tien, en misschien wel één op de vijf ouderen, heeft een tekort aan de vitamine B12, en daardoor een verhoogde kans op cognitieve achteruitgang en depressie. Het tekort ondervangen door extra op de voeding te letten is praktisch onmogelijk, suggereert een Wagenings onderzoek. Alleen fors gedoseerde supplementen bieden uitkomst.

Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten, en dan vooral in vlees. De vitamine is onmisbaar voor het functioneren van enzymen die de stofwisseling reguleren en het vervaarlijke aminozuur homocysteïne onschadelijk maken. Door het verouderingsproces gaat het lichaam steeds minder efficiënt met de vitamine om. Volgens studies begint na het vijftigste levensjaar de concentratie van de vitamine in het bloed terug te lopen.
Onderzoekers van de afdeling Humane Voeding bestudeerden 120 gezonde zeventigplussers met een mild tekort aan de vitamine. Ze verdeelden hun proefpersonen in vijf verschillende groepen, die elk een andere hoeveelheid van de vitamine in de vorm van een capsule kregen. De kleinste dosis was drie microgram per dag, de hoeveelheid die je volgens de richtlijnen dagelijks zou moeten binnenkrijgen. De hoogste dosis was duizend microgram per dag.

De onderzoekers maten regelmatig de concentratie homocysteine en methylmalonzuur in hun proefpersonen. Naarmate het tekort aan B12 nijpender is, is de concentratie van die twee stoffen hoger. Afgaande op die metingen was er bij de proefpersonen minimaal een dosis van 600 microgram vitamine B12 per dag nodig om de situatie te normaliseren.
‘Dit onderzoek laat zien dat er veel hoger doses B12 nodig zijn om een tekort aan de vitamine op te heffen dan we vroeger dachten’, schrijven de Wageningers. ‘De laagste dosis waarmee wij een mild tekort konden opheffen was tweehonderd hoger dan de huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.’
Het onderzoek is verschenen in de Archives of Internal Medicine. Brussel en fabrikant Kellogg’s betaalden eraan mee


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *