Reuma voorkomen

Jaarlijks kan door een vroege behandeling bij duizenden Nederlanders reuma worden voorkomen. Volgens onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum is het goed mogelijk dat dan door een behandeling met het antireumamiddel methotrexaat de kans op het krijgen van de ziekte met ten minste enkele jaren wordt onderdrukt. Bij de meeste mensen met vage reumatische klachten openbaart de ziekte zich na zo’n behandeling zelfs helemaal niet meer.

Onderzoeker Prof. Dr. T. Huizenga noemt het “werkelijk spectaculair” dat bij zoveel mensen gewrichtsreuma kan worden tegengegaan. “Helaas adviseren artsen in het geval van vage klachten patiënten vaak het nog maar even aan te zien. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat je gewrichtsschade bij reumatoïde artritis niet kunt terugdraaien. Dit laatste zou dé reden moeten zijn om voor behandeling te kiezen, ook al weet je niet zeker of iemand reuma krijgt.”

Van de patiënten die aan het onderzoek meededen, bleek na drie jaar dat bij 40 procent de vage klachten vanzelf overgingen, bij 20 procent bleef de situatie ongewijzigd en de resterende 40 procent kreeg binnen een jaar reuma. Huizenga stel dat het bij iemand met een gewrichtsontsteking (met vage klachten) dus vaak een ‘dubbeltje op zijn kant’ is of zich wel of geen reuma ontwikkelt. Het onderzoek werd gefinancierd door het Reumafonds.

Raymond Kolman, apotheker, namens de Vereniging Kring-apothekers Nederland: “Reuma is een progressieve ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten na verloop van tijd steeds erger worden. Het is daarom van het grootste belang dat de ziekte zo snel mogelijk tot staan wordt gebracht. In een vroeg stadium moet daarvoor met meerdere sterkwerkende geneesmiddelen ‘agressief’ worden ingegrepen. Daarmee kan de ziekte tot staan gebracht of zelfs geheel genezen worden, zoals door prof. Huizinga is aangetoond.  Dit is een nieuw inzicht. Vroeger werden deze sterkwerkende geneesmiddelen pas in een veel later stadium van de reuma ingezet. Dat de behandeling zoveel beter gaat, komt ook omdat er meer sterkwerkende middelen tegen deze ziekte zijn uitgevonden.  Het is vaak nog wel een probleem om patiënten, met beginnende reuma ervan te overtuigen dat het goed voor hen is om meerdere van die krachtige middelen te gaan gebruiken. Hier ligt een belangrijke voorlichtende taak voor artsen en apothekers.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *