Arkemheenroute

Polder Arkemheen is een bijzonder weidegebied met kleine weilanden, kronkelende sloten en stukjes rietlandschap. Het is een open landschap met vele weidevogels. Groot is het contrast met het besloten landschap in het oostelijke deel van de route. Hier bepalen oude houtwallen en stukjes bos en heide het beeld.

De waterstand in de polder wordt geregeld met het elektrisch gemaal dat langs de dijk staat. Het stoomgemaal Hertog Reijnout 1883 is nog enkele dagen per jaar in werking te zien. De VVV in Nijkerk weet wanneer (tel. 0900 253 04 11, 45 cent/min). In de kolenloods bij het gemaal is een bezoekerscentrum over de polder Arkemheen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *