Onvoldoende kennis over gezonde voeding

Senioren zijn zeer goed gemotiveerd om gezond te leven. Niet alleen om ziekte en problemen te voorkomen, maar ook om beter te kunnen omgaan met ouderdomskwalen. Helaas ontbreekt het vaak aan goede informatie en adviezen.

60% van de  65-plussers heeft naar eigen zeggen onvoldoende kennis over gezonde voeding en 40% senioren willen weten hoe ze heel gericht kunnen bewegen en sporten. 56% van alle ouderen leest de informatie die op verpakkingen van voedselproducten staat, niet of nauwelijks. Dit blijkt uit een groot gezondheidsonderzoek onder 65-plussers, georganiseerd door de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

De Unie KBO bepleit een landelijke gezondheidscampagne voor 65-plussers. De gezondheidswinst evenals de besparingen op zorgkosten liggen bij deze doelgroep voor het oprapen. Meer bewegen, betere voeding, gerichte voorlichting over valpreventie, voorkomen van oogaandoeningen door preventieve oogscreening en het voorkomen van medicijnvergiftiging kunnen senioren veel leed en de overheid vele honderden miljoen besparen.

bron: Unie KBO

Lichaamsbeweging traint ook de hersenen

Lichaamsbeweging traint de hersenenRegelmatig te bewegen helpt hersencellen groeien en nieuwe verbindingen te maken. Daardoor blijven de frontaalkwabben geconserveerd, die het gebied van de hersenen vormen waar het verouderingsproces zijn tol eist.  Dat zegt Ian Roberston van de universiteit in Dublin op basis van een beoordeling van onderzoeken op dit terrein van de afgelopen tien jaar.

Hij vond bewijs dat de factoren goede voeding, onderwijs en positief denken bijdragen aan jong blijven van de hersenen. De belabgrijkste factor is lichaamsbeweging, dat volgens Robertson opmerkelijke effecten heeft op de structuur en functie van de hersenen. Eén beoordeeld onderzoek omvatte een groep 60-plussers die de opdracht hadden gekregen om gedurende vier maanden in een flinke pas te wandelen. Deze groep werd vergeleken met leeftijdgenoten, die alleen hun spieren met regelmaat moesten rekken en strekken. Bij de mensen van de groep die de cardiovasculaire wandeltraining had gevolgd, werd een significante verbetering gezien in de functies aandacht en geheugen in vergelijking met de stretchgroep.

Beweging helpt de hersenen, doordat een stof wordt aangemaakt (BDNF), die helpt verbindingen tussen hersencellen aan te maken. Robertson gaat misschien ver in zijn uitspraken: “Bij mensen boven de 50 is lichaamsbeweging een wondermiddel dat maakt dat je scherp blijft en minder snel vergeetachtig wordt”. Sommigen denken dat bewegen helpt, omdat dan nieuwe motorische vaardigheden worden geleerd. Dat is een ‘nieuw’ mentaal proces voor de hersenen.

Robertson denkt dat het anders ligt, omdat in dat geval alleen de motorische gebieden van de hersenen geactiveerd zouden worden. Robertson adviseert mensen om te stoppen om zichzelf te zien als oud & grijs. In plaats daarvan moet eigenlijk iedereen denken dat hij gezond en lichamelijk actief is. Onderzoek laat zien dat alleen al denken aan de woorden ‘fit’ en ‘gezond’ iemands gedrag positief kan beïnvloede

Actieve vrouwen hebben minder kans op borstkanker

Vrouwen die voldoende lichamelijk actief zijn, hebben 20 tot 40% minder kans op borstkanker dan vrouwen die niet of nauwelijks bewegen. Ook op latere leeftijd lichamelijk actief worden kan helpen om het risico op borstkanker te verlagen. Dit blijkt uit het rapport ‘De rol van lichaamsbeweging bij de preventie van kanker’ dat KWF Kankerbestrijding vandaag uitbrengt.

Het rapport geeft een samenvatting van bestaande wetenschappelijke gegevens over het verband tussen lichaamsbeweging en kanker: voldoende lichaamsbeweging draagt bij aan het verlagen van het risico op bepaalde soorten kanker, waaronder borstkanker.

Darm- en baarmoederkanker
Zo draagt voldoende lichaamsbeweging misschien ook bij aan het verlagen van het risico op darmkanker (bij zowel mannen als vrouwen) en baarmoederkanker.

Geen effect op prostaat- en longkanker
In de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn naar de relatie tussen bewegen en prostaat- en longkanker vinden de samenstellers van het rapport geen effect van lichaamsbeweging.

Andere vormen
Naar het effect van lichaamsbeweging op andere vormen van kanker is nog te weinig onderzoek gedaan om daar uitspraken over te kunnen doen.

Bewegen positief voor kankerpatiënten
Voldoende beweging lijkt ook positief uit te pakken voor (ex-)kankerpatiënten. Ze voelen zich minder moe en de kwaliteit van hun leven verbetert erdoor.

Norm voor voldoende beweging
KWF Kankerbestrijding adviseert iedereen, jong en oud, om voldoende te bewegen. Het is alleen nog niet mogelijk precies aan te geven wanneer iemand ‘voldoende beweegt’, dus hoe vaak per week, hoe lang per keer en hoe intensief, op welke leeftijd.
Zolang hierover nog te weinig bekend is, sluiten we ons aan bij de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen: een volwassen persoon moet zich dagelijks in totaal minimaal een half uur matig intensief lichamelijk inspannen om fit te blijven. Bijvoorbeeld door te fietsen, te wandelen, te sporten, te tuinieren of trap te lopen.

40% van de Nederlanders haalt de norm op dit moment niet. Een andere reden om extra te bewegen is dat het helpt bij het voorkómen van overgewicht. Overgewicht op zich leidt weer tot een verhoogd risico op een aantal soorten kanker