Fietsroute Echtenerroute

Deze route loopt langs het esdorp Echten en door het beekdal van de Echtenerstroom. U kunt starten in Hoogeveen. Daar kunt u ook eventueel een fiets huren op het station.
Het afwisselende landschap is het resultaat van de verveningen in de 17e en 18e eeuw. De vele wijken waren nodig om het veen te ontwateren en de gewonnen turf af te voeren. De vrijgekomen gronden waren van slechte kwaliteit. Door gebrek aan compost en stalmest besloot men op grote schaal bossen aan te planten.

Onderweg
De omgeving van Zuidwolde wordt wel aangeduid als ‘de staalkaart van Drenthe’. Zuidwolde is een van de oudst bewoonde zanddorpen. Ten oosten van het dorp ligt het reliëfrijke bosgebied Klein Zwitserland, dat overgaat in heide.