De Hartslagmeter

Een handig instrument bij het sporten want de hartslag is een maat voor de fysieke inspanning. Maar hoe gebruikt u zo’n hartslagmeter, wat is het ‘omslagpunt’ en is een hartslagmeter ook nuttig voor de fietsforens?

Waarvoor gebruik je een hartslagmeter? Met een hartslagmeter meet u de mate van fysieke inspanning. Ruwweg zijn er 5 verschillende inspanningen te onderscheiden. Bij elke inspanning hoort een bepaalde hartslag. Met een hartslagmeter kunt u dus controleren welke inspanning u verricht. Dat is belangrijk als u een bepaald effect met het fietsen nastreeft. Hfmax, staat voor percentage van de maximale hartslag.

Omslagpunt Het omslagpunt is de hartslag waarbij het lichaam over gaat van aerobe verbranding van koolhydraten (met zuurstof) naar anaerobe verbranding van koolhydraten (zonder zuurstof). Bij anearobe verbranding komt er melkzuur vrij waardoor uw benen verzuren.  Een inspanning met anearobe verbranding houdt u maar korte tijd vol. Door onder het omslagpunt te blijven voorkomt u dat uw benen verzuren.

Hoe bepaal ik mijn maximale hartslag en omslagpunt? Dat kunt u het beste laten bepalen door een sportarts en het liefst 1 á 2 keer per jaar omdat deze waarden veranderen. Het bepalen van de waarden gebeurt door middel van een test waarbij je op een hometrainer zit, de weerstand om de paar minuten wordt verhoogd en u met constante snelheid blijft fietsen (dat wordt dus steeds zwaarder).

De weerstand wordt net zo lang verhoogd totdat u het niet meer volhoudt. Het resultaat van de test is een grafiek waarbij het vermogen tegen de hartslag is uitgezet. De maximale hartslag is de hartslag waarbij u het niet meer volhoudt (volle sprint). Het omslagpunt is de waarde waarbij de grafiek een knik vertoont