Overgewicht veroorzaakt Alzheimer

Een manier om de ziekte van Alzheimer te voorkomen, zou een bestrijding van overgewicht kunnen zijn. Volgens een grootschalige studie zouden overgewicht en obesitas op middelbare leeftijd het latere risico van dementie met respectievelijk 35% en 74% verhogen.
Met de vergrijzing van de bevolking zou het risico van dementie de komende twintig jaar met 400% moeten verhogen. Elke hypothese die de toename van deze epidemie kan indijken, verdient extra aandacht.

In dit gebied werd gedurende 27 jaar en op meer dan 10.000 personen een zeer grootschalige prospectieve studie uitgevoerd, die bevestigt dat obesitas op middelbare leeftijd het latere optreden van de ziekte van Alzheimer stimuleert. In de bestudeerde bevolking werd bij 700 patiënten dementie gediagnosticeerd. Na aanpassing van diverse factoren die kunnen interfereren (leeftijd, geslacht, etnische afkomst, opleidingsniveau, roken, alcoholgebruik, burgerlijke stand, diabetes, hypertensie, cholesterol, cerebrovasculair accident en cardiovasculaire ziekten) in vergelijking met personen met een normaal gewicht, vertoonden patiënten die op de leeftijd van 40-45 leden aan obesitas een verhoogd risico van dementie van 74%. In geval van overgewicht wordt dit risico 35% groter. De mechanismen worden niet verklaard, maar deze resultaten suggereren dat de behandeling van obesitas het risico van dementie zou kunnen beperken. Parallel zou de body mass index een indicator voor het risico van dementie kunnen zijn.

Hoe kunnen we Alzheimer nu al voorkomen? Naast genetische factoren, waar men niets tegen kan beginnen, bestaan er verscheidene omgevingsfactoren die kunnen bestreden worden. Bovendien is het bekend dat obesitas, een verhoogd cholesterolgehalte, hypertensie, diabetes en cardiovasculaire ziekten het risico van de ziekte van Alzheimer verhogen. Het eten van fruit en groenten, maar ook lichaamsbeweging (zelfs in beperkte mate, als het maar regelmatig is), mentale en sociale activiteiten zijn dan weer interessante preventieve maatregelen. In het algemeen is de beste verdediging tegen dementie een gezonde levenswijze: een gevarieerde en evenwichtige voeding, regelmatige fysieke activiteit, sociale relaties, intellectuele activiteiten, niet roken.

En de behandelingen? Op dit moment beschikken we niet over een geneesmiddel dat de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie kan genezen. Sedert de ontdekking van de biochemische gevolgen kunnen bepaalde behandelingen echter de ongemakken verbeteren, op voorwaarde dat ze snel vroegtijdig worden toegediend. Jammer genoeg vindt de diagnose echter heel vaak laattijdig plaats, waardoor deze moleculen minder doeltreffend worden