Senioren willen meer voorlichting over voeding

De helft van de Nederlandse senioren heeft behoefte aan extra informatie over het onderwerp voeding en ouder worden. En dit lijkt zich snel terug te kunnen verdienen, want 70% van de Nederlandse senioren is van mening dat gezonde voeding het geneesmiddelengebruik van ouderen kan terugdringen en 60 % denkt dat het verbeteren van voeding leidt tot een aanzienlijke vermindering van de zorgkosten (65%). Dit blijkt uit onderzoek dat de Unie KBO heeft laten verrichten onder 750 Nederlandse 65-plussers.

Minder dan de helft van alle senioren past de schijf van vijf toe bij de samenstelling van hun maaltijden. 68% zegt de schijf van vijf te kennen, maar de parate kennis laat te wensen over. Zo is slechts 29% ervan op de hoogte dat de categorie ‘drank en vloeibare voedingsproducten’ niet tot de schijf van vijf behoort. Verder gebruikt slechts 34% van de groep senioren die nooit in de zon zit vitamine D. 13% van alle senioren drinkt te veel alcohol en vrijwel allen gebruiken tussendoortjes, gemiddeld twee keer per dag. Een kwart van de Nederlandse senioren eet vrijwel altijd alleen. En 53 % van de ondervraagde senioren heeft overgewicht.

Eerstelijnsgezondheidszorg en voeding
17% van de huisartsen geeft wel eens advies op het gebied van voeding, het meest in relatie tot de ziekte van de patiënt zoals diabetes, een hoge cholesterolspiegel, hoge bloeddruk, reuma en botontkalking. Het advies richt zich echter nauwelijks of niet op preventie van aandoeningen die gerelateerd zijn aan foutieve voedingspatronen.

Senioren op gezond gewicht
De Unie KBO neemt de wens van de senioren ter harte en gaat zich richten op adequate voorlichting om senioren op gezond gewicht te krijgen. Met tal van activiteiten wordt getracht over- en ondergewicht bij ouderen tegen te gaan. De aftrap van het voorlichtingsprogramma vindt plaats op woensdag 25 september aanstaande bij de Noordelijke KBO’s in Joure. Prof. dr. Andrea Maier, internist ouderengeneeskunde aan het VU medisch centrum verzorgt een presentatie over de relatie tussen voeding en verouderingsprocessen en de wijze waarop voeding ouderdomsklachten kan voorkomen.

Schijf van grijs
De Unie KBO pleit voor een betere informatievoorziening over voeding en ouderen. Zo dient de schijf van vijf zich toe te spitsen op de doelgroep ouderen, waardoor er een schijf van grijs ontstaat. Ook voert de Unie KBO een lobby om aan te tonen dat preventie bij ouderen wel degelijk gezondheidswinst oplevert. Gezondheidspreventie voor 65-plussers ontbreekt echter volledig op de politieke agenda, zoals onlangs weer bleek bij de presentatie van het Nationaal Programma Preventie.

Onvoldoende kennis over gezonde voeding

Senioren zijn zeer goed gemotiveerd om gezond te leven. Niet alleen om ziekte en problemen te voorkomen, maar ook om beter te kunnen omgaan met ouderdomskwalen. Helaas ontbreekt het vaak aan goede informatie en adviezen.

60% van de  65-plussers heeft naar eigen zeggen onvoldoende kennis over gezonde voeding en 40% senioren willen weten hoe ze heel gericht kunnen bewegen en sporten. 56% van alle ouderen leest de informatie die op verpakkingen van voedselproducten staat, niet of nauwelijks. Dit blijkt uit een groot gezondheidsonderzoek onder 65-plussers, georganiseerd door de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

De Unie KBO bepleit een landelijke gezondheidscampagne voor 65-plussers. De gezondheidswinst evenals de besparingen op zorgkosten liggen bij deze doelgroep voor het oprapen. Meer bewegen, betere voeding, gerichte voorlichting over valpreventie, voorkomen van oogaandoeningen door preventieve oogscreening en het voorkomen van medicijnvergiftiging kunnen senioren veel leed en de overheid vele honderden miljoen besparen.

bron: Unie KBO

De invloeg van voeding op stress

Wat bij de behandeling van veel van deze klachten over het hoofd wordt gezien, is dat voeding bij stressklachten zowel een positieve als een negatieve rol kan spelen. Zo leveren vet, glucose en alcohol loze calorieën voor het lichaam, dat wil zeggen dat het vitamines, mineralen en energie kost om ze te verbranden. Hierdoor kan een tekort aan deze stoffen ontstaan, waardoor het immuunsysteem minder sterk wordt. Deze voedingsfouten verhogen dus alleen de stress en verslechteren het hele systeem.

Wat daarentegen juist een positieve bijdrage kan leveren, zijn de meervoudig onverzadigde vetzuren, die vooral in vette vis voorkomen. Bij stress zorgt een teveel aan bijnierschorshormonen namelijk voor een verminderde opname van deze vetzuren. Als dat het geval is, herkent u dat in eerste instantie aan een verslechtering van het gezichtsvermogen, voornamelijk in het donker.

Vette vis is tevens een goede bron voor serotonine. Dat is een biochemische stof in de hersenen die onder meer onze stemming en slaap regelt. Serotonine wordt onder invloed van vitamine B6, C, foliumzuur en zink aangemaakt uit het aminozuur tryptofaan. Tryptofaan zit onder meer in vlees (vooral kip en kalkoen), vette vis dus, bonen en linzen en wordt sneller door de hersens opgenomen na een maaltijd met veel koolhydraten.

Wat verder aan te raden is zijn B-vitamines – nodig om stress te kunnen hanteren – extra anti-oxidanten voor de hersenen en multivitaminen en –mineralen.

Doen · meer bewegen · meer ontspannen (bv. yoga, meditatie) · dierlijke eiwitten beperken · zorgen voor vitamine- en mineraalrijke voeding · vette vis en plantaardige oliën nuttigen

Niet doen  · Cafeïne Koffie is een middel wat in de hersenen een biochemische reactie geeft (net als alcohol, tabak en snoep) en tijdelijk verlichting geeft. U voelt zich voor het moment wat prettiger, maar op de lange duur biedt dit middel geen oplossing en wordt de toestand alleen maar slechter. Bovendien loopt u het risico van verslaving. · Suiker Ook veel eten en snoepen levert veel glucose en geeft veel kortdurende energie. Op langere termijn ontstaat vaak hypoglykemie en overgewicht .· Alcohol Alcohol levert veel calorieën en veroorzaakt een tekort aan vitamines en mineralen. Het is ook een grote belasting voor de lever die dit gif allemaal moet opruimen